Distribution och försäljning av foton

Den sociala webben har gett oss oanade kanaler för informationsspridning, via exempelvis bilder och fotografi. Detta är något allt fler företag inser när de stadigt tappar mark på en marknad dominerade av e-handel. Hur nås nya kundgrupper och hur utvecklar man en redan befintlig stark verksamhet när det kommer till bilddistribution och bildförsäljning?

Bannerplaceringar har sedan internets barndom kommit att handlat om enkla till statiska budskap i tydligt bestämt annonsutrymme. I utvecklingsfasen i användningen av webben som marknadsföringskanal, var närvaron det primära. Användare tenderade till att vara fokuserade på att upptäcka nya detaljer och användningsområden, den typiska webbanvändaren var av den
anledningen inte av den selektiva karaktär vi ser idag. Det innebar att den typiska användaren spenderade större tid att utforska diverse budskap webben hade att ge, och chansen var därmed större att en annonsplacering skulle bli upptäckt och att webbplatsen bakom skulle bli besökt.
Fokusområdet för dagens webbanvändare tenderar till att vara på det användaren har tänkt att utföra, sekundär information uppfattas inte, och statiska och urvattnade budskap tas av denna anledning inte in på ett lika effektivt sätt som tidigare. Säg till exempel att man vill sälja toner till fotoskrivare – då behöver man veta exakt vad ens konkurrens är, vad man själv har att erbjuda och på vilket sätt man kan nå intressenterna.

Kravet ligger på en ökad användning av placerade budskap med ett dynamiskt innehåll för att fånga användarens intresse. Är du placerad i rätt utrymme? Kan du påverka användaren i form att interaktionsmässiga utbyten? Hemligheten ligger till stor del i att användaren ska fånga företaget och inte tvärtom.